Το [ Μετάβαση στην πρώτη λήψη σε ριπή ] έχει προστεθεί στις επιλογές [Προώθηση καρέ ] ( Προώθηση καρέ ) που είναι διαθέσιμες για [ Κύριος επιλογέας εντολών ] και [ Υποεπιλογέας εντολών ] κάτω από την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου (αναπαραγωγή) ].

  • Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να προβάλετε μόνο την πρώτη λήψη σε κάθε ριπή και να παραλείψετε τις υπόλοιπες λήψεις κατά την κύλιση στις φωτογραφίες με τον επιλογέα εντολών.

  • Εάν η τρέχουσα εικόνα δεν αποτελεί μέρος μιας ριπής, περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών θα πραγματοποιηθεί κύλιση στις εικόνες μία κάθε φορά.