Ένα στοιχείο [ Ταχύτητα επιλογής σημείου εστίασης ] έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη θέση a14. Η ταχύτητα με την οποία η κάμερα περνά μέσα από σημεία εστίασης ενώ πατιέται ο πολυ-επιλογέας ή ο υπο-επιλογέας μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των [ Low ], [ Normal ] και [ High ].