Η [ Ανάκληση λειτουργιών λήψης (αναμονή) ] προστέθηκε στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη) ] ( f2: Προσαρμοσμένα χειριστήρια (Λήψη) ). Οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως για ακίνητη φωτογραφία (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λήψης και της μέτρησης) μπορούν να ανακληθούν πατώντας το επιλεγμένο χειριστήριο μία φορά. Πατώντας το χειριστήριο δεύτερη φορά επαναφέρονται οι ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από την ανάκληση των αποθηκευμένων ρυθμίσεων.

  • Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θα ανακληθούν, πατήστε 2 όταν επισημανθεί το [ Ανάκληση λειτουργιών λήψης (αναμονή) ]. Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αποθηκευτούν είναι οι ίδιες όπως για το [ Ανάκληση λειτουργιών λήψης ]. Ωστόσο, το [ Ανάκληση λειτουργιών λήψης (αναμονή) ] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ή την ανάκληση ρυθμίσεων για το [ AF-ON ].

  • Οι ενδείξεις λειτουργίας λήψης στην οθόνη λήψης και στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν όσο ισχύουν οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

  • Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα μπορούν να αλλάξουν περιστρέφοντας τους επιλογείς εντολών ενώ ισχύουν οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

    • Στη λειτουργία P , μπορείτε να προσαρμόσετε ευέλικτες ρυθμίσεις προγράμματος.

    • Εάν έχει επιλεγεί μια επιλογή διαφορετική από το [ Off ] για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση b3 [ Easy exposure compensation ], η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας έναν επιλογέα εντολών.