Ένα στοιχείο [ Εναλλαγή ρόλων εστίασης/ελέγχου δακτυλίου ] έχει προστεθεί στο μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στη θέση f11. Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], ο δακτύλιος εστίασης θα εκτελέσει τον ρόλο που έχει εκχωρηθεί αυτήν τη στιγμή στον δακτύλιο ελέγχου.