Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν και φορτώθηκαν χρησιμοποιώντας το [ Save/load menu settings ] ( Save/Load Menu Settings ) περιλαμβάνουν τώρα αυτές για το [ Delete pictures from two slots ] και [ Filtered playback kriters ] στο μενού αναπαραγωγής.