Kohandatud seadistuste menüüsse on asendisse g8 lisatud üksus [ Fine ISO control (Mode M) ]. Kui valite [ Sees (1/6 EV) ], saab videote ISO - tundlikkust reguleerida sammuga 1/6 EV.

  • ISO-tundlikkuse reguleerimine on saadaval ainult režiimis M .

  • Tundlikkust saab seada väärtustele ISO 64 kuni 25600 sammuga 1/6 EV .