Kohandatud seadistuste menüüsse asendis g17 on lisatud element [ Red REC frame indicator ]. Kui on valitud [ ON ], ilmub video salvestamise ajal võttekuva ümber punane ääris. See aitab vältida vahelejäänud võtteid, andes teile märku, kui salvestamine on pooleli.