Valik [ 1080i (ülerealaotud) ] on lisatud häälestusmenüü jaotisesse [ HDMI ] > [ Output resolution ] ( Adjusting Settings ). Valige see suvand ühendatud HDMI-seadmete põimitud väljundi jaoks.

  • Videot ei väljastata eraldusvõimega 1080i, kui [ Automaatne ] on valitud [ Output resolution ] jaoks isegi siis, kui on ühendatud seda valikut toetav salvesti. Valige ülerealaotusega väljundiks [ 1080i (interlaced) ].