Monitorirežiimid [ Ainult pildiotsija] ja [ Eelistage pildiotsija ] ( kuvarirežiimi nupp ja silmaandur ) on muutunud, nagu allpool kirjeldatud.

"Ainult pildiotsija"

Pildiotsija lülitub nüüd mõneks sekundiks sisse, enne kui asetate oma silma pildiotsijale, kui kaamera on sisse lülitatud või ooterežiimi taimer on aktiveeritud.

"Eelistage pildiotsija"

  • Pildiotsija lülitub nüüd mõneks sekundiks sisse, enne kui asetate oma silma pildiotsijale, kui kaamera on sisse lülitatud või ooterežiimi taimer on aktiveeritud.

  • Pildistamise ekraan ilmub nüüd alati, kui suunate pilgu pildiotsija poole. Peate võtma pilgu pildiotsijast ja kasutama menüüde ja taasesituse jaoks monitori.

  • Kui [ Pildi ülevaade ] on valitud [ Sees ], kuvatakse ekraanil pilt, kui võtate pilgu pildiotsijast.