“C” püsivara versioonis 1.xx ei kuvata vabastamise ajastuse indikaatoreid kiire kaadri jäädvustamise ajal, olenemata kohandatud sätte d14 [ Vabastamise ajastuse indikaator ] ( d13: vabastamise ajastuse indikaator ) jaoks valitud suvandist. „C” püsivara versiooniga 2.00 kuvatakse nüüd kiire kaadri jäädvustamise ajal vabastamise ajastuse indikaatoreid.