Seadistusmenüüsse on lisatud element [ Automaatne temperatuuri väljalülitamine ].

  • Kui on valitud [ Standard ], kuvab kaamera sisetemperatuuri tõustes esmalt ikooni J ja seejärel K ikooni ning lülitub sisse taimerile, kui temperatuur tõuseb veelgi.

  • Kui on valitud [ Kõrge ], kuvab kaamera sisetemperatuuri tõustes ikoone J , K ja M ning temperatuuri edasisel tõusmisel lülitub sisse taimer.

  • Kui taimer jõuab nulli, lülitub kaamera automaatselt välja ja edasine pildistamine peatatakse.

"Kõrge"

Kuigi [ Kõrge ] valimine annab kaamera väljalülitumiseni rohkem aega, võib kaamera puudutamisel kuumeneda. Kaamera puudutamise aja vähendamiseks soovitame kasutada statiivi või muud varustust.

Kui kaamera on kuum
  • Mõnel juhul võidakse kaamera sisselülitamise hetkel kuvada taimer, isegi kui on valitud [ High ].

  • Kujutise kvaliteet võib langeda, kui kaamera on kuum.

  • Kuuma kaamerasse sisestatud mälukaardid võivad samuti kuumeneda. Sel juhul ärge püüdke mälukaarti kohe eemaldada, vaid oodake, kuni kaamera jahtub.