Kohandatud sätete menüüsse positsioonile a14 on lisatud üksus [ Focus point selection speed ]. Kiiruse, millega kaamera fookuspunktide vahel liigub, samal ajal kui mitmikvalijat või alamvalijat vajutatakse, saab valida [ Low ], [ Normal ] ja [ High ] hulgast.