[ Reall shooting functions (hoia) ] on lisatud rollidele, mida saab määrata, kasutades kohandatud sätet f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ] ( f2: kohandatud juhtnupud (pildistamine) ). Varem salvestatud fotode (sealhulgas võtterežiimi ja mõõtmise) sätteid saab tagasi kutsuda, kui vajutate valitud nuppu üks kord. Nupu teistkordne vajutamine taastab sätted, mis kehtisid enne salvestatud sätete tagasikutsumist.

  • Esitatavate sätete valimiseks vajutage 2 , kui [ Reall shooting functions (hoia) ] on esile tõstetud. Salvestatavad sätted on samad, mis [ Reall shooting functions ] puhul. [ Võttefunktsioonide tagasivõtmine (hoidmine) ] ei saa siiski kasutada [ AF-ON ] sätete salvestamiseks ega tagasikutsumiseks.

  • Salvestatud sätete kehtimise ajal vilguvad võtterežiimi indikaatorid võtteekraanil ja juhtpaneelil.

  • Säriaega ja ava saab muuta käsuvaliku nuppude pööramisega, kui salvestatud sätted kehtivad.

    • Režiimis P saate kohandada paindlikke programmi sätteid.

    • Kui kohandatud sätte b3 [ Lihtne särituse kompensatsioon ] jaoks on valitud mõni muu suvand peale [ Off ], saab särikompensatsiooni reguleerida käsuvaliku skaalat pöörates.