Kohandatud sätete menüüsse asendisse f11 on lisatud üksus [ Switch focus/control ring roles ]. Kui on valitud [ ON ], täidab teravustamisrõngas praegu juhtrõngale määratud rolli.