Kohandatud sätete menüüsse asendisse f13 on lisatud üksus [ Prefer sub-selector center ]. Kuigi vaikeseadel ([ ON ]) ei saa alamvalijat kasutada fookuspunkti positsioneerimiseks, kui selle keskpunkti on vajutatud, saab seda kasutada, kui [ OFF ] on valitud [ Prefer sub-selector center ] jaoks.

  • See tähendab, et saate asetada fookuspunkti, kasutades alamvalija keskosa, et sooritada [ Sub-selector center ] jaoks valitud funktsiooni, kasutades kohandatud sätet f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ] ( f2: kohandatud juhtnupud (pildistamine) ) või g2 [ Kohandatud juhtelemendid ] ( g2: Kohandatud juhtelemendid ). Eelkõige saate määrata [ AF-area mode ] alamvalija keskele ja kasutada seda AF-ala režiimide ajutiseks vahetamiseks, ilma et see häiriks teie fookuspunkti positsioneerimist.