[ Save/load menu settings ] ( Save/Load Menu Settings ) abil salvestatud ja laaditud sätted sisaldavad nüüd taasesitusmenüü sätteid [ Kustuta pildid mõlemast pesast ] ja [ Filtreeritud taasesituse kriteeriumid ].