Kameran laiteohjelmiston uusimmalla versiolla ("C"-versio 2.00) lisätyt tai päivitetyt ominaisuudet on yhteenveto alla. Lisätietoa löytyy luetelluilta sivuilta. Lisätietoja valikon kohdista ja oletusasetuksista "C"-laiteohjelmistoversiolle 2.00 on kohdassa "C"-laiteohjelmistoversion 2.00 valikkokohteet ja oletukset" ("C"-laiteohjelmistoversion 2.00 valikkokohteet ja oletusasetukset ).