[ Vain etsin ]- ja [ Prioritize etsin ]-näyttötilat ( Näyttötilapainike ja silmäsensori ) ovat muuttuneet alla kuvatulla tavalla.

"Vain etsin"

Etsin kytkeytyy nyt päälle muutamaksi sekunniksi, ennen kuin asetat katseesi etsimeen, kun kamera käynnistetään tai valmiustilan ajastin on aktivoitu.

"Priorisoi etsin"

  • Etsin kytkeytyy nyt päälle muutamaksi sekunniksi ennen kuin asetat silmäsi etsimeen, kun kamera käynnistetään tai valmiustilan ajastin aktivoidaan.

  • Kuvausnäyttö tulee nyt näkyviin aina, kun asetat katseesi etsimeen. Sinun on otettava silmäsi etsimestä ja käytettävä näyttöä valikoissa ja toistossa.

  • Kun [ Päällä ] on valittuna [ Kuvan tarkastelu ] -kohdassa, kuva näkyy näytössä, kun nostat katseesi etsimestä.