[ Recall shooting functions (hold) ] on lisätty rooleihin, jotka voidaan määrittää mukautetulla asetuksella f2 [ Mukautetut ohjaimet (kuvaus) ] ( f2: mukautetut ohjaimet (kuvaus) ). Aiemmin tallennetut still-kuvauksen asetukset (mukaan lukien kuvaustila ja mittaus) voidaan palauttaa painamalla valittua säädintä kerran. Säätimen painaminen toisen kerran palauttaa asetukset, jotka olivat voimassa ennen tallennettujen asetusten palauttamista.

  • Valitse haetut asetukset painamalla 2 , kun [ Hae kuvaustoiminnot (pidä) ] on korostettuna. Asetukset, jotka voidaan tallentaa, ovat samat kuin [ Recall shooting functions ]. [ Hae kuvaustoiminnot (pidossa) ] ei kuitenkaan voi käyttää [ AF-ON ] -asetusten tallentamiseen tai palauttamiseen.

  • Kuvausnäyttöön tulee o -kuvake, kun tallennetut asetukset ovat voimassa.

  • Valotusaikaa ja aukkoa voidaan muuttaa kääntämällä komentokiekkoja tallennettujen asetusten ollessa voimassa.

    • Tilassa P voit säätää joustavia ohjelma-asetuksia.

    • Jos mukautetussa asetuksessa b3 [ Helppo valotuksen korjaus ] on valittu jokin muu vaihtoehto kuin [ Off ], valotuksen korjausta voidaan säätää kääntämällä komentokiekkoa.