Камера микробағдарламасының соңғы нұсқасымен («C» нұсқасы 2.00) қосылған немесе жаңартылған мүмкіндіктер төменде қысқаша келтірілген. Қосымша ақпаратты тізімде көрсетілген беттерде алуға болады. «C» микробағдарламасының 2.00 нұсқасы үшін мәзір элементтері мен әдепкі параметрлері туралы ақпаратты «C» микробағдарлама нұсқасы 2.00 үшін мәзір элементтері және әдепкі мәндері» ( Мәзір элементтері және «C» микробағдарлама нұсқасы 2.00 үшін әдепкі мәндер) бөлімінен қараңыз.