Фото режимінде ұзақ уақыт экспозицияға арналған басқару тақтасының дисплейі енді қосымша ақпаратты көрсетеді.

  • Экспозицияны бастау үшін ысырманы босату түймешігі толығымен басылғаннан бері өткен уақыт енді басқару тақтасында “Bulb” және “Time” суретке түсіру кезінде көрсетіледі ( Ұзақ уақыт экспозициялары (тек M режимі) ).

  • Басқару тақтасы енді Custom Setting d6 [ Кеңейтілген ысырма жылдамдықтары (M) ] ( d5: Кеңейтілген ысырма жылдамдықтары (M) ) үшін таңдалған [ ҚОСУ ] кезінде баяу ысырма жылдамдықтарында түсірілген экспозицияларда қалған уақытты көрсетеді.

  • Фотосурет түсіру мәзірінде [ Ұзақ экспозиция NR ] ( Ұзақ экспозиция NR ) үшін [ ҚОСУЛЫ ] таңдалғанда, камера «Bulb» немесе «Уақыт» ысырма жылдамдықтарында түсірілген суреттерді өңдеген кезде басқару тақтасы кері санақ таймерін көрсетеді. немесе 30 секундтан төмен жылдамдықта.