Таңдамалы параметрге g1 [ i мәзірін теңшеу ] ( g1: i мәзірін теңшеу ) параметріне [ Бейне туралы ақпаратты қарау ] опциясы қосылды.

  • i мәзірінде осы опцияны таңдау бейне жазу параметрлерін көрсетеді. Оны көру үшін пайдалануға болады, бірақ таңдалған опцияларды өзгерту үшін емес.