g14 позициясындағы Custom Settings мәзіріне [ Жарықтық ақпаратының дисплейі ] элементі қосылды. Оны камераның жарықтық туралы ақпаратты қалай көрсететінін таңдау үшін пайдаланыңыз.

Опция

Сипаттама

[ Гистограмма ]

Камера RGB гистограммасын көрсетеді.

[ Толқын пішіні мониторы ]

Камера толқын пішінді мониторды көрсетеді. Мониторды екі түрлі өлшемнің кез келгенінде көрсетуге болады.

[ Толқын пішінді монитор (үлкен) ]

  • Таңдамалы параметрлер g15 [ Таңдамалы мониторды түсіру дисплейі ] және g16 [ Көрсеткіштің пайдаланушы суретін түсіру дисплейі ] үшін [ Гистограмма ] опциялары [ Жарықтық туралы ақпарат ] деп өзгертілді. Бұл опцияларды қосу ( M ) тиісті дисплейге Custom Setting g14 үшін таңдалған жарықтық ақпаратын қосады.