[ Тек көріністапқыш ] және [ Көріністапқышқа басымдық беру ] монитор режимдері ( Монитор режимі түймесі және Көз сенсоры ) төменде сипатталғандай өзгерді.

«Тек көріністапқыш»

Камера қосылғанда немесе күту режиміндегі таймер іске қосылғанда, көзіңізді көріністапқышқа қоймас бұрын, көріністапқыш енді бірнеше секундқа қосылады.

«Көрутапқышқа басымдық беру»

  • Камера қосылғанда немесе күту режимі таймері белсендірілгенде, көріністапқыш енді көзіңізді көріністапқышқа қоймас бұрын бірнеше секундқа қосылады.

  • Түсіру дисплейі енді көріністапқышқа көзіңізді салған сайын пайда болады. Көріністапқыштан көзіңізді алып, мәзірлер мен ойнату үшін мониторды пайдалануыңыз керек.

  • [ Суретті шолу ] үшін [ Қосулы ] таңдалғанда, көріністапқыштан көзіңізді алған кезде сурет мониторда көрсетіледі.