Орнату мәзіріне [ Автоматты температураны өшіру ] элементі қосылды.

  • [ Стандартты ] таңдалғанда, камера ішкі температура көтерілген сайын алдымен J , содан кейін K белгішесін көрсетеді, температура одан әрі көтерілсе, кері санақ таймеріне ауысады.

  • [ Жоғары ] таңдалғанда, камера ішкі температурасы көтерілген сайын J , K және M белгішелерін көрсетеді, егер температура одан әрі көтерілсе, кері санақ таймеріне ауысады.

  • Кері санақ таймері нөлге жеткенде, камера автоматты түрде өшеді және одан әрі суретке түсіру тоқтатылады.

«Жоғары»

[ Жоғары ] параметрін таңдау камера өшірілгенге дейін көбірек уақыт бергенімен, камера түрткенде қызып кетуі мүмкін. Фотокамераны ұстауға кететін уақытты азайту үшін штатив немесе басқа жабдықты пайдалануды ұсынамыз.

Камера ыстық болғанда
  • Кейбір жағдайларда кері санақ таймері фотокамера қосылған кезде, тіпті [ Жоғары ] таңдалған кезде де көрсетілуі мүмкін.

  • Камера ыстық кезде сурет сапасы төмендеуі мүмкін.

  • Ыстық камераға салынған жад карталары да қызып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда жад картасын бірден шығаруға әрекет жасамаңыз, оның орнына камераның салқындағанын күтіңіз.