f11 позициясындағы Теңшелетін параметрлер мәзіріне [ Фокусты ауыстыру/сақина рөлдерін басқару ] элементі қосылды. [ ON ] таңдалса, фокус сақинасы ағымдағы басқару сақинасына тағайындалған рөлді орындайды.