f13 позициясындағы Теңшелетін параметрлер мәзіріне [ Қосымша таңдау орталығын таңдау ] элементі қосылды. Әдепкі параметрде ([ ҚОСУ ]) ортасы басылған кезде қосалқы таңдағышты фокустау нүктесін орналастыру үшін пайдалану мүмкін болмаса да, оны [ ӨШІРУЛІ ] [ Prefer subsector center ] үшін таңдалғанда пайдалануға болады.

  • Бұл реттелетін параметр f2 [ Таңдамалы басқару элементтері (түсіру) ] ( f2: Теңшелетін басқару элементтері (суретке түсіру) ) арқылы [ Ішкі таңдау орталығы ] үшін таңдалған функцияны орындау үшін ішкі селектордың ортасын пайдалану кезінде фокус нүктесін орналастыруға болатынын білдіреді. немесе g2 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] ( g2: Теңшелетін басқару элементтері ). Атап айтқанда, сіз [ AF аймағы режимі ] параметрін қосалқы селектордың ортасына тағайындай аласыз және оны фокустау нүктесін орналастыру мүмкіндігіне кедергі келтірмей, AF аймағы режимдерін уақытша ауыстыру үшін пайдалана аласыз.