[ Сақтау/жүктеу мəзір параметрлері ] ( Сақтау/жүктеу мəзірі параметрлері ) арқылы сақталған жəне жүктелген параметрлер енді ойнату мəзіріндегі [ Екі ұяшықтан да суреттерді жою ] және [ Сүзгіленген ойнату шарттары ] үшін параметрлерді қамтиды.