Valdymo skydelio ekranas, skirtas ilgoms ekspozicijoms fotografavimo režimu, dabar rodo papildomą informaciją.

  • Laikas, praėjęs nuo to laiko, kai užrakto atleidimo mygtukas buvo nuspaustas iki galo, kad būtų pradėta ekspozicija, dabar rodomas valdymo skydelyje fotografuojant „Bulb“ ir „Time“ ( ilgos ekspozicijos (tik M režimas) ).

  • Dabar valdymo skydelyje rodomas laikas, likęs ekspozicijų, padarytų esant lėtam užrakto greičiui, pasirinktam [ ON ] pasirinktam pasirinktiniam nustatymui d6 [ Extended shutter speeds (M) ] ( d5: Extended Shutter Speeds (M) ).

  • Fotografavimo meniu pasirinkus [ Ilgos ekspozicijos NR ] ( ilgos ekspozicijos NR ) [ ON ], valdymo skydelyje bus rodomas atgalinės atskaitos laikmatis, kol fotoaparatas apdoros nuotraukas, padarytas naudojant „Bulb“ arba „Time“ išlaikymą. arba lėtesniu nei 30 s greičiu.