Spalvos temperatūros pasirinkimo procedūra buvo pakeista, kai baltos spalvos balansui pasirinkta [ Pasirinkti spalvos temperatūrą ] ( Spalvos temperatūros pasirinkimas ). Galite reguliuoti spalvų temperatūrą ašyse A (gintarinė) – B (mėlyna) ir G (žalia) – M (rausvai raudona), lygiai taip pat, kaip tai darytumėte koreguodami kitas baltos spalvos balanso parinktis.

Meniu naudojimas

Kai būsite paraginti pasirinkti spalvos temperatūrą, paspauskite W ( Q ), kad peržiūrėtumėte tikslaus derinimo parinktis. Naudokite kryptinį valdiklį, kad nustatytumėte žymeklį tinklelyje.

  • Žymeklis gali būti perkeltas iki šešių žingsnių nuo centro išilgai bet kurios ašies. Pasirinkta vertė rodoma tinklelio dešinėje.

  • A (gintarinė) – B (mėlyna) ašis atitinka spalvos temperatūrą ir yra valdoma 0,5 žingsniais. 1 pokytis atitinka maždaug 5 mired.

  • G (žalia) – M (rausvai raudona) ašis turi panašius efektus kaip spalvų kompensavimo filtrai ir yra valdoma 0,25 žingsniais. 1 pokytis atitinka maždaug 0,05 difuzinio tankio vieneto.

Mygtukų naudojimas

Norėdami tiksliai sureguliuoti spalvų temperatūrą, kai baltos spalvos balansui pasirinkta [ Pasirinkti spalvų temperatūrą ], laikykite nuspaudę mygtuką U ir naudokite kryptinį valdiklį.

  • Laikykite nuspaudę mygtuką U ir pasukite antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte spalvos temperatūrą mireduose.

  • Norėdami pasirinkti spalvos temperatūrą, laikykite nuspaudę mygtuką U ir paspauskite 1 , 3 , 4 arba 2 .

  • Pasirinktas nustatymas įsigalioja, kai atleidžiamas U mygtukas.

i meniu

Paspaudus J , kai meniu i paryškintas [ Baltos spalvos balansas ], rodomas baltos spalvos balanso parinkčių sąrašas. Pažymėkite K [ Pasirinkite spalvos temperatūrą ] ir paspauskite 3 , kad pasirinktumėte spalvos temperatūrą. Norėdami peržiūrėti tikslaus derinimo parinktis, paspauskite W ( Q ) spalvų temperatūros reguliavimo ekrane.

Informacinis ekranas

Norėdami pasirinkti spalvų temperatūrą naudodami komandų ratukus, paspauskite mygtuką U , kol rodoma fotografavimo informacija.

  • Laikykite nuspaudę mygtuką U ir pasukite antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte spalvos temperatūrą mireduose.

  • Norėdami pasirinkti spalvos temperatūrą, laikykite nuspaudę mygtuką U ir paspauskite 1 , 3 , 4 arba 2 .

  • Pasirinktas nustatymas įsigalioja, kai atleidžiamas U mygtukas.