Pakeitėme fotoaparato naudojamo ploto dydį, kad būtų matuojamos [Iš anksto nustatytas rankinis ] baltos spalvos balansas ( tiesioginis matavimas ). Tiesioginio matavimo režimu ekrano centre rodomas taikinys ( r ) dabar yra mažesnis, todėl baltos spalvos balansui matuoti naudojamą objektą galima pasirinkti tiksliau.