[ Greitas AF-ON ] buvo pridėtas prie vaidmenų, kuriuos galima priskirti naudojant pasirinktinį nustatymą g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] ( g2: pasirinktiniai valdikliai ).

  • Jei fokusavimo režimu AF-C pasirinktas [ AF-ON ], paspaudus valdiklį, fotoaparatas fokusuos greičiu, pasirinktu tinkintam nustatymui g6 [ AF speed ] ( g6: AF Speed ). Jei pasirinktas [ Fast AF-ON ], fotoaparatas sufokusuos didžiausiu greičiu, neatsižvelgiant į pasirinktinį nustatymą g6.

  • Skirtingiems valdikliams priskyrus [ AF-ON ] ir [ Fast AF-ON ], galite pasirinkti iš dviejų fokusavimo greičių.