Elementas [ Fine ISO Control (režimas M) ] buvo įtrauktas į pasirinktinių nustatymų meniu g8 padėtyje. Pasirinkus [ On (1/6 EV) ], vaizdo įrašų ISO jautrumą galima reguliuoti 1/6 EV žingsniais .

  • ISO jautrumo reguliavimas galimas tik režimu M .

  • Jautrumą galima nustatyti nuo ISO 64 iki 25 600 1/6 EV žingsniais .