Sąrankos meniu skiltyje [ HDMI ] > [ Output resolution ] ( Nustatymų reguliavimas) buvo pridėta parinktis [ 1080i (interlaced) ]. Pasirinkite šią parinktį, jei norite sujungti HDMI įrenginius supintam išėjimui.

  • Vaizdo įrašas nebus išvedamas 1080i, kai [ Automatinis ] pasirinktas [ Išvesties raiška ], net jei prijungtas įrašymo įrenginys, palaikantis šią parinktį. Pasirinkite [ 1080i (interlaced) ], jei norite išvesties su interlaced.