Monitoriaus režimai [ Tik vaizdo ieškiklis ] ir [ Prioritetinis vaizdo ieškiklis ] ( Monitorio režimo mygtukas ir akių jutiklis ) buvo pakeisti, kaip aprašyta toliau.

„Tik vaizdo ieškiklis“

Vaizdo ieškiklis įsijungs kelioms sekundėms, o po to nukreipsite akį į vaizdo ieškiklį, kai įjungsite fotoaparatą arba suaktyvinsite budėjimo režimo laikmatį.

„Suteikti pirmenybę vaizdo ieškikliui“

  • Įjungus fotoaparatą arba suaktyvinus budėjimo režimo laikmatį, vaizdo ieškiklis kelioms sekundėms įsijungs, o po to nukreipsite akį į vaizdo ieškiklį.

  • Fotografavimo ekranas dabar pasirodo kaskart, kai nukreipiate akį į vaizdo ieškiklį. Turėsite patraukti akį nuo vaizdo ieškiklio ir naudoti monitorių meniu ir atkūrimui.

  • Kai [ Paveikslėlio peržiūra ] pasirenkamas [ On ], vaizdas bus rodomas monitoriuje, kai patrauksite akį nuo vaizdo ieškiklio.