Į sąrankos meniu buvo įtrauktas elementas [ Automatinis temperatūros išjungimas ].

  • Pasirinkus [ Standartinis ], fotoaparatas pirmiausia parodys J , o tada K piktogramą, kai jo vidinė temperatūra pakyla, ir persijungs į atgalinės atskaitos laikmatį, jei temperatūra dar padidės.

  • Pasirinkus [ Aukštas ], fotoaparatas rodys J , K ir M piktogramas, kai jo vidinė temperatūra pakyla, ir persijungs į atgalinės atskaitos laikmatį, jei temperatūra dar padidės.

  • Atgalinės atskaitos laikmačiui pasiekus nulį, fotoaparatas automatiškai išsijungs, o tolesnis fotografavimas bus sustabdytas.

"Aukštas"

Nors pasirinkus [ High ], fotoaparatas išsijungia ilgiau, fotoaparatas gali įkaisti palietus. Rekomenduojame naudoti trikojį ar kitą įrangą, kad sutrumpėtų laikas, praleistas liečiant fotoaparatą.

Kai fotoaparatas įkaista
  • Kai kuriais atvejais atgalinės atskaitos laikmatis gali būti rodomas įjungus fotoaparatą, net ir pasirinkus [ High ].

  • Kai fotoaparatas įkaista, vaizdo kokybė gali pablogėti.

  • Į karštą fotoaparatą įdėtos atminties kortelės taip pat gali įkaisti. Tokiu atveju nemėginkite iš karto išimti atminties kortelės, o palaukite, kol fotoaparatas atvės.