Elementas [ Focus point Selection speed ] buvo įtrauktas į pasirinktinių nustatymų meniu a14 padėtyje. Greitį, kuriuo fotoaparatas perjungia židinio taškus, kol paspaudžiamas kryptinis valdiklis arba papildomas valdiklis, galima pasirinkti iš [ Low ], [ Normal ] ir [ High ].