Elementas [ Prefer sub-selector center ] buvo pridėtas prie pasirinktinių nustatymų meniu f13 padėtyje. Nors pagal numatytuosius nustatymus ([ ON ]) antrinio parinkiklio negalima naudoti fokusavimo taškui nustatyti, kol jo centras yra paspaustas, jį galima naudoti, kai [ OFF ] yra pasirinktas [ Prefer sub-selector center ].

  • Tai reiškia, kad galite nustatyti fokusavimo tašką naudodami papildomo parinkiklio vidurį, kad atliktumėte funkciją, pasirinktą [ Subselektorių centras ], naudodami pasirinktinį nustatymą f2 [ Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ] ( f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ) arba g2 [ Custom Controls] ( g2: Custom Controls ). Visų pirma, galite priskirti [ AF-area mode ] antrinio pasirinkimo svirties centrui ir naudoti jį laikinai perjungti AF srities režimus, netrukdydami nustatyti fokusavimo tašką.