Vadības paneļa displejs ilgstošai ekspozīcijai fotoattēlu režīmā tagad parāda papildu informāciju.

  • Laiks, kas pagājis kopš aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam, lai sāktu ekspozīciju, tagad tiek rādīts vadības panelī, fotografējot “Bulb” un “Time” ( ilgas ekspozīcijas (tikai režīmā M) ).

  • Tagad vadības panelī tiek parādīts atlikušais laiks ekspozīcijām, kas uzņemtas ar lēnu aizvara ātrumu, kad pielāgotajam iestatījumam d6 [ Extended shutter speeds (M) ] ( d5: Extended Shutter Speeds (M) ) ir atlasīts [ ON ].

  • Ja fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē opcijai [ Long Exposure NR ] ( Long Exposure NR ) ir atlasīts [ ON ], vadības panelī tagad tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris, kamēr kamera apstrādā attēlus, kas uzņemti ar aizvara ātrumu “Bulb” vai “Time”. vai ar ātrumu, kas mazāks par 30 s.