Opcija [ View video info ] ir pievienota pielāgotajam iestatījumam g1 [ Customize i menu ] ( g1: Customize i Menu ).

  • Izvēloties šo opciju izvēlnē i , tiek parādīti video ierakstīšanas iestatījumi. To var izmantot, lai skatītu, bet ne mainītu atlasītās opcijas.