Vienums [ Fine ISO control (Mode M) ] ir pievienots Custom Settings izvēlnei pozīcijā g8. Izvēloties [ Ieslēgts (1/6 EV) ], video ISO jutību var pielāgot ar soli 1/6 EV .

  • ISO jutības regulēšana ir pieejama tikai režīmā M .

  • Jutību var iestatīt uz vērtībām no ISO 64 līdz 25 600 ar soli 1/6 EV.