Vienums [ Spilgtuma informācijas displejs ] ir pievienots pielāgoto iestatījumu izvēlnei pozīcijā g14. Izmantojiet to, lai izvēlētos, kā kamera parāda informāciju par spilgtumu.

Opcija

Apraksts

[ Histogramma ]

Kamera parāda RGB histogrammu.

[ Viļņu formas monitors ]

Kamera parāda viļņu formas monitoru. Monitoru var attēlot vienā no diviem dažādiem izmēriem.

[ Viļņu formas monitors (liels) ]

  • Opcijas [ Histogramma ] pielāgotajiem iestatījumiem g15 [ Pielāgota monitora fotografēšanas displejs ] un g16 [ Pielāgots skatu meklētāja fotografēšanas displejs ] ir pārdēvētas par [ Spilgtuma informācija ]. Iespējojot ( M ) šīs opcijas, attiecīgajam displejam tiek pievienota informācija par spilgtumu, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam g14.