Izvēlnē Pielāgotie iestatījumi pozīcijā g17 ir pievienots vienums [ Red REC frame indikators ]. Ja ir atlasīts [ ON ], video ierakstīšanas laikā ap uzņemšanas displeju parādīsies sarkana apmale. Tas palīdz novērst neatbildētus uzņēmumus, brīdinot jūs, kad notiek ierakstīšana.