Iestatīšanas izvēlnes sadaļā [ HDMI ] > [ Output resolution ] ( Iestatījumu pielāgošana ) ir pievienota opcija [ 1080i (interlaced) ]. Izvēlieties šo opciju interlaced izvadei pievienotajām HDMI ierīcēm.

  • Video netiks izvadīts ar izšķirtspēju 1080i, ja vienumam [ Izvades izšķirtspēja ] ir atlasīts [ Auto ], pat ja ir pievienots ierakstītājs, kas atbalsta šo opciju. Interlaced izvadei izvēlieties [ 1080i (interlaced) ].