Monitora režīmi [ Tikai skatu meklētājs] un [ Prioritāte skatu meklētājam ] ( Monitora režīma poga un Acu sensors ) ir mainīti, kā aprakstīts tālāk.

“Tikai skatu meklētājs”

Skatu meklētājs tagad ieslēgsies uz dažām sekundēm, pirms pievērsiet aci skatu meklētājam, kad tiek ieslēgta kamera vai aktivizēts gaidstāves taimeris.

“Prioritizēt skatu meklētāju”

  • Skatu meklētājs tagad ieslēgsies uz dažām sekundēm, pirms pievērsiet aci skatu meklētājam, kad tiek ieslēgta kamera vai aktivizēts gaidstāves taimeris.

  • Uzņemšanas displejs tagad parādās ikreiz, kad pievēršat skatu meklētājam. Jums būs jāpaņem acs no skatu meklētāja un jāizmanto monitors izvēlnēm un atskaņošanai.

  • Ja vienumam [ Attēla apskats ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], attēls tiks parādīts monitorā, kad pavērsiet aci no skatu meklētāja.