Vienums [ High fps viewfinder display ] ir pievienots pielāgoto iestatījumu izvēlnei pozīcijā d20. Izvēlieties [ ON ], lai izlīdzinātu skatu meklētājā atbilstoši fotografēšanas apstākļiem. Ātri kustīgu objektu kustības būs vieglāk saskatāmas.