Iestatīšanas izvēlnei ir pievienots vienums [ Autom. temperatūras izslēgšana ].

  • Ja ir atlasīts [ Standarta ], kamera vispirms parādīs ikonu J un pēc tam K ikonu, paaugstinoties tās iekšējai temperatūrai, pārslēdzoties uz atpakaļskaitīšanas taimeri, ja temperatūra vēl paaugstinās.

  • Ja ir atlasīts [ Augsts ], kamera parādīs ikonas J , K un M , paaugstinoties tās iekšējai temperatūrai, pārslēdzoties uz atpakaļskaitīšanas taimeri, ja temperatūra vēl paaugstinās.

  • Kad atpakaļskaitīšanas taimeris sasniegs nulli, kamera automātiski izslēgsies un turpmākā fotografēšana tiks apturēta.

“Augsti”

Lai gan, izvēloties [ Augsts ], tiek iegūts vairāk laika, pirms kamera izslēdzas, kamera var kļūt karsta, pieskaroties. Mēs iesakām izmantot statīvu vai citu aprīkojumu, lai samazinātu laiku, kas pavadīts pieskaroties kamerai.

Kad kamera ir karsta
  • Dažos gadījumos atpakaļskaitīšanas taimeris var tikt parādīts brīdī, kad tiek ieslēgta kamera, pat ja ir atlasīts [ Augsts ].

  • Attēla kvalitāte var pasliktināties, kad kamera ir karsta.

  • Arī karstā kamerā ievietotās atmiņas kartes var sakarst. Šādā gadījumā nemēģiniet izņemt atmiņas karti uzreiz, tā vietā pagaidiet, līdz kamera atdziest.