Tagad jūs varat saglabāt kadrus atlasītā materiāla garumā kā atsevišķu JPEG attēlu sēriju.

 1. Apturiet video vēlamajā kadrā.
  • Nospiediet 3 , lai pauzētu atskaņošanu.

  • Jūsu aptuveno atrašanās vietu videoklipā var noskaidrot video norises joslā.

  • Nospiediet 4 vai 2 vai grieziet komandu ciparripas, lai atrastu vajadzīgo rāmi.

 2. Nospiediet pogu i , pēc tam iezīmējiet [ Save consecutive frames ] un nospiediet 2 .
 3. Izvēlieties galamērķi.
  • Izvēlieties galamērķi.

  • Nospiediet 1 vai 3 , lai iezīmētu kartes slotu, un nospiediet J .

  • Ja ir ievietota tikai viena atmiņas karte, jums netiks prasīts izvēlēties slotu.

 4. Izvēlieties uzņemtā materiāla garumu.

  Izvēlieties materiāla garumu, kas tiks saglabāts kā fotoattēli.

 5. Nospiediet J

  Atlasītie materiāli tiks saglabāti kā JPEG fotoattēlu sērija. Skaits mainās atkarībā no video kadru ātruma.