Izvēlnē Custom Settings pozīcijā a14 ir pievienots vienums [ Fokusa punkta izvēles ātrums ]. Ātrumu, ar kādu kamera pārvietojas pa fokusa punktiem, kamēr ir nospiests kursortaustiņš vai apakšselektors, var izvēlēties no [ Zems ], [ Normāls ] un [ Augsts ].