Izvēlnē Pielāgotie iestatījumi pozīcijā f13 ir pievienots vienums [ Prefer sub-selector center ]. Lai gan pēc noklusējuma iestatījuma ([ IESLĒGTS ]) apakšizvēlni nevar izmantot, lai novietotu fokusa punktu, kamēr tā centrs ir nospiests, to var izmantot, ja vienumam [ Prefer sub-selctor center ] ir atlasīts [ OFF ].

  • Tas nozīmē, ka varat novietot fokusa punktu, vienlaikus izmantojot apakšatlases centru, lai veiktu funkciju, kas izvēlēta [ Apakšselektora centrs ], izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 [ Pielāgotas vadīklas (uzņemšana) ] ( f2: pielāgotās vadīklas (fotografēšana) ) vai g2 [ Custom Controls ] ( g2: Custom Controls ). Jo īpaši varat piešķirt [ AF-area mode ] apakšselektora centram un izmantot to, lai īslaicīgi pārslēgtu AF apgabala režīmus, netraucējot fokusa punkta pozicionēšanai.